TEPLO ...

CHLAD...

VZDUCH...

MENIA KRAJINU I NAŠE POCITY

Teplo ... chlad... vzduch,


menia krajinu i naše pocity...

Teplo... chlad... vzduch... a tok energie, a nie iba tej ktorá sa dá vyjadriť v kilovatoch,
menia krajinu i naše pocity, vytvárajú naše prostredie i vzťahy. Občas nás pokladajú za technokratov,
ktorí majú ďaleko, aby videli detail v celku a celok v detaile. My sa však nedáme. Skúste to s nami.

Naša ponuka

Lamatech s.r.o.

LAMATECH JE KOMPLEXNOU REALIZAČNOU FIRMOU V OBLASTI VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZÁCIE A CHLADENIA.

Servis

Pre zabezpečenie hospodárnej a spoľahlivej prevádzky vzduchotechnických, klimatizačných a chladiacich zariadení a systémov poskytujeme služby:

  • Prevádzkový záručný a pozáručný servis a servis pre zmluvných i nezmluvných partnerov

  • Odstraňovanie porúch, vád a havárií

  • Revízie požiarnych klapiek

  • Kontrolu chladiacich okruhov v zmysle nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhlášky 314/2009 Z.z.