Tepelené čerpadlá

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá dnes poskytujú moderný spôsob získavania tepla - vykurovacej energie, či už sa jedná o byty, rodinné domy, i budovy v priemysle. Postarajú sa o príjemné teplo a vyrobia Vám teplú úžitkovú vodu, alebo jednoducho použijú Váš tepelný odpad, ktorý vo firme produkujete a premenia ho na teplo s iným potenciálom, aby ste ho na inom mieste opäť použili.


Typy tepelných čerpadiel najčastejšie používaných pre vykurovanie budov:


Dakain Altherma LT - nízkoteplotný split systém
Dakain Altherma HT - vysokoteplotný split systém
Tepelné čerpadlo Dakain Altherma hybrid
Tepelné čerpadlo Dakain Altherma Geotermál
Dakain Altherma mono - nízkoteplotný split systém
Dakain Altherma Flex

Servis

Pre zabezpečenie hospodárnej a spoľahlivej prevádzky vzduchotechnických, klimatizačných a chladiacich zariadení a systémov poskytujeme služby:

  • prevádzkový záručný a pozáručný servis a servis pre zmluvných i nezmluvných partnerov
  • odstraňovanie porúch, vád a havárií
  • revízie požiarnych klapiek
  • kontrolu chladiacich okruhov v zmysle nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhlášky 314/2009 Z.z.

Diagnostika a merania

  • meranie prietokov, tlakov a teplôt a vlhkosti vo vzduchotechnických zariadeniach a rozvodoch (meranie pomocou anemometrových sond rôznych priemerov, alebo pitotovou trubicou a senzorov teplôt a vlhkosti kalibrovanými prístrojmi TESTO)
  • meranie veličín chladiacich okruhov (meranie analyzérom chladiacich okruhov TESTO 560 - 1 a ich záznam v čase)
  • diagnostika snímkovaním v infračervenom spektre (vyhľadávanie teplotných anomálií v strojoch a zariadeniach - odhaľuje začínajúci patologický stav v mechanických súčiastkach, elektrických silových rozvodoch, alebo nerovnomernosť odovzdávania tepla vo výmenníkoch pomocou infračervenej kamery FLUKE Ti110)