Chladenie

Chladenie

Chladenie predstavuje časť našich aktivít, v ktorej ponúkame služby predovšetkým výrobnému sektoru a podnikateľskej sfére. Ide najčastejšie o chladiace technológie na báze strojného kompresorového chladenia používané pre chladiarne - chladiace, mraziace boxy s teplotami od +16°C do - 20°C. Alebo technologické chladenie procesných kvapalín pri výrobe, a to i neštandardne, zariadeniami vyskladanými na mieru. Pre potrebu stálej teploty v prevádzkach so zvýšenou produkciou stratového tepla vieme ponúknuť aj adiabatické a voľné chladenie.Servis

Pre zabezpečenie hospodárnej a spoľahlivej prevádzky vzduchotechnických, klimatizačných a chladiacich zariadení a systémov poskytujeme služby:

  • prevádzkový záručný a pozáručný servis a servis pre zmluvných i nezmluvných partnerov
  • odstraňovanie porúch, vád a havárií
  • revízie požiarnych klapiek
  • kontrolu chladiacich okruhov v zmysle nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhlášky 314/2009 Z.z.

Diagnostika a merania

  • meranie prietokov, tlakov a teplôt a vlhkosti vo vzduchotechnických zariadeniach a rozvodoch (meranie pomocou anemometrových sond rôznych priemerov, alebo pitotovou trubicou a senzorov teplôt a vlhkosti kalibrovanými prístrojmi TESTO)
  • meranie veličín chladiacich okruhov (meranie analyzérom chladiacich okruhov TESTO 560 - 1 a ich záznam v čase)
  • diagnostika snímkovaním v infračervenom spektre (vyhľadávanie teplotných anomálií v strojoch a zariadeniach - odhaľuje začínajúci patologický stav v mechanických súčiastkach, elektrických silových rozvodoch, alebo nerovnomernosť odovzdávania tepla vo výmenníkoch pomocou infračervenej kamery FLUKE Ti110)