Klimatizácia

Klimatizácia

Klimatizácia je dnes čoraz častejšou súčasťou moderného priestoru, v ktorom ľudia žijú, pracujú, alebo ho len občas navštevujú. Prináša úľavu a komfort v horúcom lete, a v chladných a zimných dňoch hrejivé teplo. To sú základné očakávania spotrebiteľskej verejnosti. Pre naplnenie takýchto očakávaní zadávateľa, ale i zložitejších úloh v ktorých ide o riadenie teploty a vlhkosti, máme k dispozícii niekoľko rôznych technických riešení od najbežnejších splitových systémov, cez systémy pracujúce s čerstvým vzduchom, až po chladené stropy, a k nim produkty od renomovaných výrobcov.Často používané spôsoby technického riešenia priameho chladenia pre klimatizovanie priestorov s cieľom dosiahnuť komfort pre užívateľa v sfére rezidenčných, komerčných, ale aj priemyselných aplikáciach.


   Najčastejšie používané spôsoby pre byty a rodinné domy:


Split

Multi Split

Systémy vhodné pre komerčné aplikácie vo väčších obchodných a kancelárskych priestoroch:


Super –Multi –Plus

Twin

Triple

Double – Twin

Systémy VRV sú vhodné pre rozsiahle, väčšie a vyššie budovy s veľkým množstvom miestností.


VRV systémy

Servis

Pre zabezpečenie hospodárnej a spoľahlivej prevádzky vzduchotechnických, klimatizačných a chladiacich zariadení a systémov poskytujeme služby:

  • prevádzkový záručný a pozáručný servis a servis pre zmluvných i nezmluvných partnerov
  • odstraňovanie porúch, vád a havárií
  • revízie požiarnych klapiek
  • kontrolu chladiacich okruhov v zmysle nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhlášky 314/2009 Z.z.

Diagnostika a merania

  • meranie prietokov, tlakov a teplôt a vlhkosti vo vzduchotechnických zariadeniach a rozvodoch (meranie pomocou anemometrových sond rôznych priemerov, alebo pitotovou trubicou a senzorov teplôt a vlhkosti kalibrovanými prístrojmi TESTO)
  • meranie veličín chladiacich okruhov (meranie analyzérom chladiacich okruhov TESTO 560 - 1 a ich záznam v čase)
  • diagnostika snímkovaním v infračervenom spektre (vyhľadávanie teplotných anomálií v strojoch a zariadeniach - odhaľuje začínajúci patologický stav v mechanických súčiastkach, elektrických silových rozvodoch, alebo nerovnomernosť odovzdávania tepla vo výmenníkoch pomocou infračervenej kamery FLUKE Ti110)