Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

Čerstvý vzduch vo Vašej domácnosti, kancelárii či výrobných priestoroch, alebo verejných budovách, je dôležitou súčasťou kvality Vášho bývania, pracovného prostredia, alebo trávenia času na kultúrnych, alebo voľnočasových aktivitách. Vždy však ide o to isté. Účinne vetrať, energeticky efektívne, s nízkou hlučnosťou a bez obťažujúceho prievanu. Osobne sme toho názoru, že vzduchotechnika - nútené regulované vetranie s rekuperáciou - spätným získavaním tepla - dnes stojí v poradí dôležitosti vplyvu na komfort a hospodárnosť objektu, a v celkovej využiteľnosti v rezidenčných aplikáciach, pred klimatizáciou.Vzduchotechnika pre rodinné domy a byty

Ide o vetracie systémy zväčša od výkonu 300 m3/h do 1500 m3/h, samozrejme, s účinným spätným získavaním tepla a regulovateľným vzduchovým výkonom. Sú dôležité hlavne v otvorených dispozičných riešeniach pri spojení funkcii obývacej izby, jedálenskej časti a kuchyne. Pre takéto systémy trh ponúka rad zariadení a distribučnú sieť vytvorenú pre túto cieľovú skupinu. V neposlednom rade treba povedať, že novostavby a rozsiahlejšie rekonštrukcie rodinných domov musia spĺňať kritérium energetickej náročnosti v triede A1, čo sa bez systému vetrania s rekuperáciou v podstate ani nedá dosiahnuť.


Vzduchotechnika pre komerčné aplikácie

Tu je miera intenzity výmeny vzduchu špecifická a na rovnaký objem aj výrazne diferencovaná podľa typu prevádzky. Samozrejme i tu rozhoduje zadávateľ, či mu vyhovuje štandard, nižší štandard, alebo má jasnú požiadavku zameranú na kvalitu. Z tohto pohľadu sú náročnejšie prevádzky s gastronomickými službami a prevádzky, v ktorých sa fajčí.


Vzduchotechnika pre priemyselné aplikácie

Obzvlášť vo výrobnej sfére ide o osobitý prístup, kde systém vetrania musí zabezpečiť požiadavky na hygienu prostredia. Často ide o boj, ako dosiahnuť hodnoty koncentrácie škodlivín vo výrobnom prostredí pod hranicami maximálnych expozičných limitov, alebo likvidovať záťaž stratového tepla, ktorá ohrozuje nielen ľudí, ale aj samotnú technológiu. Osobitnú kategóriu tvorí problematika vetrania priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.

Servis

Pre zabezpečenie hospodárnej a spoľahlivej prevádzky vzduchotechnických, klimatizačných a chladiacich zariadení a systémov poskytujeme služby:

  • prevádzkový záručný a pozáručný servis a servis pre zmluvných i nezmluvných partnerov
  • odstraňovanie porúch, vád a havárií
  • revízie požiarnych klapiek
  • kontrolu chladiacich okruhov v zmysle nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhlášky 314/2009 Z.z.

Diagnostika a merania

  • meranie prietokov, tlakov a teplôt a vlhkosti vo vzduchotechnických zariadeniach a rozvodoch (meranie pomocou anemometrových sond rôznych priemerov, alebo pitotovou trubicou a senzorov teplôt a vlhkosti kalibrovanými prístrojmi TESTO)
  • meranie veličín chladiacich okruhov (meranie analyzérom chladiacich okruhov TESTO 560 - 1 a ich záznam v čase)
  • diagnostika snímkovaním v infračervenom spektre (vyhľadávanie teplotných anomálií v strojoch a zariadeniach - odhaľuje začínajúci patologický stav v mechanických súčiastkach, elektrických silových rozvodoch, alebo nerovnomernosť odovzdávania tepla vo výmenníkoch pomocou infračervenej kamery FLUKE Ti110)