Realizácia vzduchotechniky v Bratislave - LAMATECH

Lamatech s.r.o.

Lamatech je predovšetkým komplexnou realizačnou firmou v oblasti vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia.

Patríme do skupiny tých, ktorí prinášajú do Vašich bytov, rezidenčných, komerčných, alebo priemyselných objektov technické zariadenia a systémy obstarávajúce čerstvý vzduch, tepelnú pohodu, alebo splnenie náročných hygienických limitov koncentrácií škodlivín v pracovnom prostredí výrobného sektoru.

Naše poslanie:

Pre nášho klienta hľadáme riešenia v dialógu o jeho potrebách a očakávaniach a v skúmaní prostredia, alebo ešte len projektu, ktorý do budúceho prostredia pripravuje.

Máme skúsenosti:

V etape viac ako dvadsať rokov trvajúcich praktických skúseností v odbore, sme hlbšie ako väčšina iných firiem prenikli do podstaty fungovania vecí a systémov, čo nám umožňuje ponúkať i netradičné technické riešenia v návrhoch i realizáciách a poskytovať kvalitné služby v prevádzke, údržbe, opravách a diagnostike.

Zoznámte sa s našimi službami a činnosťami.

Komplexné riešenia klimatizácie, vzduchotechniky a chladenia


 • Realizácia vrátane projektu, alebo technického riešenia

  Našim klientom a partnerom ponúkame realizáciu diela komplexne. Aby vznikol vzťah, ktorý povedie k realizácii, dodávke diela a k úspešnému naplneniu očakávaní klienta, sme pripravení v dialógu s ním hľadať riešenia a vytvoriť projekt, alebo uskutočniť projekt, s ktorým klient prichádza.

  Realizácie vytvárame predovšetkým s vlastným tímom pracovníkov, počnúc technickým návrhom, pokračujúc dodávkou a montážou vrátane vlastných systémov merania a regulácie

  Vzduchotechnika (bytové, občianske, administratívne a priemyselné objekty)
  Chladiace okruhy (komfortná klimatizácia, tepelné čerpadlá, priemyselné a technologické chladiace okruhy, chladiace boxy)
  Systémy merania a regulácie

  FOTOGALÉRIAServis

Pre zabezpečenie hospodárnej a spoľahlivej prevádzky vzduchotechnických, klimatizačných a chladiacich zariadení a systémov poskytujeme služby:

 • prevádzkový záručný a pozáručný servis a servis pre zmluvných i nezmluvných partnerov
 • odstraňovanie porúch, vád a havárií
 • revízie požiarnych klapiek
 • kontrolu chladiacich okruhov v zmysle nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhlášky 314/2009 Z.z.

Diagnostika a merania

 • meranie prietokov, tlakov a teplôt a vlhkosti vo vzduchotechnických zariadeniach a rozvodoch (meranie pomocou anemometrových sond rôznych priemerov, alebo pitotovou trubicou a senzorov teplôt a vlhkosti kalibrovanými prístrojmi TESTO)
 • meranie veličín chladiacich okruhov (meranie analyzérom chladiacich okruhov TESTO 560 - 1 a ich záznam v čase)
 • diagnostika snímkovaním v infračervenom spektre (vyhľadávanie teplotných anomálií v strojoch a zariadeniach - odhaľuje začínajúci patologický stav v mechanických súčiastkach, elektrických silových rozvodoch, alebo nerovnomernosť odovzdávania tepla vo výmenníkoch pomocou infračervenej kamery FLUKE Ti110)

Ponuka

Vzduchotechnika

Čerstvý vzduch vo Vašej domácnosti, kancelárii či výrobných priestoroch, alebo verejných budovách, je dôležitou súčasťou kvality Vášho bývania, pracovného prostredia, alebo trávenia času na kultúrnych, alebo voľnočasových aktivitách. Vždy však ide o to isté. Účinne vetrať, energeticky efektívne, s nízkou hlučnosťou a bez obťažujúceho prievanu.

Klimatizácia

Klimatizácia je dnes čoraz častejšou súčasťou moderného priestoru, v ktorom ľudia žijú pracujú, alebo ho len občas navštevujú. Prináša úľavu a komfort v horúcom lete, a v chladných a zimných dňoch hrejivé teplo. To sú základné očakávania spotrebiteľskej verejnosti. Pre naplnenie takýchto potrieb zadávateľa, ale i zložitejších úloh v ktorých ide o riadenie teploty a vlhkosti máme k dispozícii niekoľko rôznych riešení a technológií od renomovaných výrobcov.

Chladenie

Chladenie predstavuje časť našich aktivít, v ktorej ponúkame služby predovšetkým výrobnému sektoru a podnikateľskej sfére. Ide najčastejšie o chladiace technológie na báze strojného kompresorového chladenia, používané pre chladiarne - chladiace boxy s teplotami do - 20 °C. Alebo o technologické chladenie procesných kvapalín a to i neštandardne zariadeniami vyskladanými na mieru. Pre potrebu stálej teploty v prevádzkach so zvýšenou produkciou stratového tepla vieme ponúknuť aj adiabatické a voľné chladenie.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá dnes poskytujú moderný spôsob získavania tepla - vykurovacej energie, či už sa jedná o byty, rodinné domy, i budovy v priemysle. Postarajú sa o príjemné teplo a vyrobia Vám teplú úžitkovú vodu, alebo jednoducho použijú Váš tepelný odpad, ktorý vo firme produkujete a premenia ho na teplo s iným potenciálom, aby ste ho na inom mieste opäť použili.