Kontakty

Firma / prevádzka
Agátová č.22
841 01 Bratislava
Priemyselný park Technické sklo

Korešpondenčná adresa / sídlo firmy
Lamatech s.r.o.
Cesta na Klanec 22
841 03 Bratislava

Telefón / Email
Mobil: +421 903 724 474
Mobil: +421 903 723 967
Email: lamatech@lamatech.sk
IČO: 36794961

GPS:
48.201177, 17.011427

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 46592/B

Objednajte si kvalitnú klimatizáciu, vzduchotechniku a chladenie